henrikadamsson.se

Mappstruktur

För en windowsanvändare ser mappstrukturen väldigt annorlunda ut. Det finns inte någon enhet C:\ utan hela systemets enheter och filer finns representerade under rootkatalogen /. Alla program finns inte i en och samma mapp, utan de är uppdelade efter syfte och rättigheter.

Mappstrukturen varierar en del beroende på linuxdistribution. Men man behöver inte ha koll på allt. Det man bör ha lite koll på är / och /home.

Mappstruktur

 • / – rootkatalog
 • /bin – innehåller systemprogram, exempelvis bash, apt, cd
 • /boot – filer som behövs för att starta systemet
 • /dev – systemets enheter, representerade som filer. Första disken heter vanligtvis /dev/sda och dess partitioner heter sda1, sda2 osv.
 • /etc – systemets konfigurationsfiler
 • /home – användarnas hemkataloger
 • /lib – bibliotek som behövs av systemprogrammen i /bin och /sbin
 • /lost+found – lagringsplats för filer som blivit korrupta p.g.a. systemkrash
 • /media – flyttbara media, exempelvis USB-minnen
 • /mnt – gammal mapp där man av praxis monterar extrahårddiskar, nätverksmappar osv.
 • /opt – specialprogram som inte hanteras av systemets pakethanterare
 • /proc – specialfiler som representerar systemet och dess processer
 • /root – rootanvändarens hemkatalog
 • /run – temporärt filsystem
 • /sbin – systemprogram som används av rootanvändaren
 • /srv – filer för olika servertjänster
 • /sys – innehåller information om anslutna enheter som kan editeras
 • /tmp – lagringsplats för temporära filer
 • /usr – användarnas applikationer
 • /var – loggfiler och annat föränderligt innehåll

© 2022 henrikadamsson.se

Tema av Anders Norén