henrikadamsson.se

Vanliga kommadon

ls – list

Visar innehållet i en katalog. Kommandot ”ls” visar innehållet i den katalog du befinner dig i. Vill du visa innehållet i en annan katalog behöver du ange sökvägen.

ls /home/greger

cd – change directory

För att navigera i bland filer och kataloger används kommandot ”cd”. Man behöver ange den fullständiga sökvägen eller namn på en katalog i den katalog du befinner dig.

Säg att du är i din hemkatalog /home/greger. Där finns katalogerna Documents, Photos och Videos. För att navigera till mappen Photos skriver du helt enkelt:

cd Photos

Befinner du dig på en annan plats i filsystemet, exempelvis /var/logs, behöver du skriva den fullständiga sökvägen.

cd /home/greger/Photos

pwd – print working directory

Kommandot ”pwd” skriver ut vilken plats i filsystemet du befinner dig i.

greger@raspberrypi:~/Downloads $ pwd
/home/greger/Downloads

mkdir – make directory

Används för att skapa kataloger.

mkdir grejer

Med växeln ”-p” kan en katalogstruktur skapas med ett enda kommando.

mkdir -p grejer/mjuka/kuddar

Här skapade katalogen ”grejer”. I den katalogen finns ”mjuka” och i den (du har nog räknat ut det) finns ”kuddar”.

Det går även att skapa större katalogstrukturer.

mkdir -p grejer/{mjuka,hårda}/{sten,järn}/mitemellan

Katalogstrukturen som skapades blev då

grejer/mjuka
grejer/hårda/sten
grejer/hårda/järn
grejer/mittemellan

rmdir – remove directory

Används för att ta bort kataloger. Endast tomma kataloger fungerar. Precis som ”mkdir” kan växeln ”-p” användas för att ta bort ett katalogträd.

rmdir grejer/mjuka/kuddar

cp – copy

Kopierar filer till annan plats. Säg att du vill kopiera filen ”landskap.jpg” till /home/grejer/Pictures från katalogen du befinner dig i.

cp landskap.jpg /home/greger/Pictures

mv – move

Det primära användningsområdet för ”mv” är att flytta filer. Men det används även för att byta filnamn.

mv landskap.jpg /home/grejer/Pictures
mv landskap.jpg solnedgång.jpg

rm – remove

Tar bort filer och mappar.

rm solnedgång.jpg

För att ta bort ett katalogträd med dess innehåll används växeln ”-r”. Använd med försiktighet och ha koll på vad kommandot gör innan du kör det.

rm -r grejer/Pictures

touch

Skapar en tom fil. Kommandot nedan skapar filen ”info.txt” i mappen /home/greger/.

touch /home/greger/info.txt

cat – concatenate

Låt oss säga att vi har lagt in spännande information i info.txt ovan. För att visa filens innehåll används kommandot ”cat”. Innehållet skrivs ut till terminalen.

cat /home/greger/info.txt
Recept på potatismos
Potatis
Mjölk
Smör (mycket!)
Salt

Det finns även en variat av ”cat” som heter ”zcat”. Detta program kan skriva ut innehållet i komprimerade arkiv. Smidigt att slippa packa upp filen för att kolla på innehållet!

find

Används för att söka upp filer och mappar.

För att hitta filen ”info”.txt i katalogen /home/greger/ skriver man

find /home/greger -name info.txt

Det går även att söka i den mapp man är i. Då anger man ”.” istället för sökvägen

find . -name info.txt

grep – global regular expression print

Används för att söka i textfiler. Till synes enkelt men är väldigt användbart.

Kommandot nedan söker efter ordet ”potatismos” i filen ”info.txt” och skriver ut resultatet till terminalen.

grep potatismos info.txt

sudo – super user do

Ibland behöver man köra kommandon som endast rootanvändaren har behörighet att göra.

© 2022 henrikadamsson.se

Tema av Anders Norén